Pelkäätkö vai rakastatko muutosta?

Työelämä muuttuu koko ajan ja isoimmassa roolissa on teknologia. Miten muutoksiin pitäisi suhtautua? Pitääkö sitä pelätä vai odottaa innolla?

On paljon ennusteita miten tekoäly - eli AI – tulee mullistamaan maailmaa. Olen lukenut aika monta ennustetta siitä, että puolet nykyisistä työpaikoista voidaan sen myötä automatisoida.

Jotkut vertaavat tekoälyn revolutionaalista vaikutusta jopa höyrykoneeseen ja siihen, miten se mullisti aikoinaan työelämän. Kun höyrykone “poisti” lihasten tarpeen, väitetään nyt tekoälyn poistavan aivojen tarpeen etenkin syväoppimisen saralla.

Jotkut ennustavatkin, että sadan vuoden kuluttua kenelläkään ei tule enää olemaan töitä. Tai tarkemmin kenenkään ei tarvitse enää tehdä töitä. Kuulostaa filosofisella tasolla aika kivalta. Silloin varmaan sitten olemme vain olemme kalassa, harrastamme taidetta tai muita kivoja asioita.

Toiset taas kuuluttavat, että meidän pitää opettaa ihmiskunnan arvoja koneille ennen kuin on liian myöhäistä. Tiedäthän, rise of the machines odottaa. Aika pelottavalta kuulostaa.

Jälkimmäisen ennusteen on muun muassa visionääri Teslan Elon Musk nostanut esille, joten ihan noin vain sitä ei kannata sivuuttaa.

Kenelläkään ei kuitenkaan ole kristallipalloa katsoa tulevaisuuteen ja ennustukset menevät usein pieleen siksi, että ennustuksia tehdään sillä hetken tiedossa olevalla datalla. Me emme tiedä, millainen tulevaisuus on ja millainen on tekoälyn rooli siinä. Todennäköisesti iso.

Teknologia on tullut jäädäkseen

Minä uskon markkinatalouteen ja globalisaatioon, ja siihen miten ne muovaavat maailmaa. Globalisaation on muuttanut isossa kuvassa mailmaa paremmaksi, etenkin kaikista köyhimpien osalta, mutta joskus tietenkin myös huonommaksi. Tekoäly on tullut jäädäkseen, ja isoin syy siihen on nimenomaan markkinatalous ja sen ylivertainen voima.

Uskallan väittää, että kun teknologia ja markkinavoimat kohtaavat, sitä junaa ei pysäytä mikään. Ja niin tässä on käymässä, tai itse asiassa on jo käynyt. Järkevästi tekoälyä käyttämällä parannetaan roimasti niin tuottavuutta, asiakaskokemusta, kuin käyttäytymismallejakin. Esimerkiksi Google, Facebook ja Amazon tyhmistävät ihmisiä sillä, että ne lokeroivat meidät bokseihin mielenkiinnon kohteidemme perusteella.

Tai mietitään vaikka itseohjautuvia autoja: ne vasta tulevat nostamaan tuottavuutta, kun matkustusaikoja maailman autoissa voidaan käyttää hyväksi. Ja milloin parhaat ideat syntyvät? Silloin kun saa olla rauhassa ja aivot lepäävät - esimerkiksi itseohjautuvissa autoissa!

Tulevaisuuden työnteon en kuitenkaan usko muuttuvan yhtä nopeasti kuin monet ennustavat. Lisäksi uskon, että draaman kaari on huomattavasti loivempi kuin monet väittävät.

MIT:n scientisti Andrew Mcafee näkee, että suurin osa työpaikoista voidaan automatisoida tekoälyn ja robotiikan avulla. Tämä on pelottava skenaario, koska aika suuri osa ihmisten identiteettiä määrittyy siitä, mitä työtä tekee. Työttömyydellä on tutkitusti iso vaikutus yhteiskuntaan ja sen jäseniin.

Ehkä teknologian avulla muuttuva maailma kuitenkin auttaa meitä palaamaan ihmisläheisempään ja yhteisöllisempään maailmaan, jossa ihmisen identiteetti määritellään harrastusten, perheen, ystävien, intohimojen, yhteisön ja muiden positiivisten asioiden kautta. Nämä asiat määrittelivät identiteetimme pitkän osan historiaaamme ja minusta se alkaa jo kuulostaa kauniimmalta maailmalta.

Sopeutuvainen ihminen pärjää tulevaisuudessakin

Moni näkee, että tulevaisuudessa nopea sopeutuminen ja jatkuva oppiminen tulevat olemaan elintärkeitä asioita. Uskon samoin.

Lisäksi uskon, että meidän tulisi tietoisesti uudelleenajatella, mitä opiskelemme ja - mikä vielä tärkeämpää etenkin yksilötasolla - miten opimme nopeammin. Tähän löytyy jo tekniikoita, mutta meillä ei vain ole kaiken kiireen keskellä aikaa pohtia asiaa. Kuulostaako tutulta?

Selvää on, että teknologian kyllästämässä maailmassa tulemme tarvitsemaan seuraavia asioita:

aivojen oikeaa puolta, kokonaishahmottamiskykyä, laaja-alaista ajattelukykyä, taitoa yhdistellä asioita ja antaa perspektiiviä koneiden analysoidessa asioita meitä paremmin. Oppiaksemme näitä meidän tulee opiskella ja haastaa itseämme koko ajan enemmän.

Lisäksi ihmisiltä vaaditaan uteliaisuutta, erilaisten ihmisten ymmärtämistä ja empaattisuutta. (Usein uteliaisuus ja empatia kulkevat käsi kädessä.)

Ennen kaikkea tarvitsemme taitoa kysyä oikeita kysymyksiä entistä kokonaisvaltaisemmin ja tehokkaammin sekä joustavaa oppimis- ja sopeutumiskykyä.

Pelon sijasta meidän tuleekin rakastaa muutosta ja sen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia.

Mietityttääkö tulevaisuuden työelämä? Lataa Tulevaisuuden työ -trendikatsaus ja lue lisää työelämän visionäärien ajatuksia.

Tilaa Tulvaisuuden työ -trendikatsaus