Riskienhallinta GDPR:n jälkeisenä aikana – näin jaat riskiä ja vältät kalliit virheet

Kevään mittaan tapasin useita yrittäjiä ja yrityspäättäjiä, jotka olivat huolissaan lähestyvän GDPR:n vaikutuksista heidän työkuormaansa ja liiketoimintaansa. Keskustelumme edetessä monet heistä yllättyivät kahdesta asiasta.

Ensinnäkin siitä, että tietosuoja-asetuksesta voi aiheutua merkittäviä kuluja siitä riippumatta, kuinka huolellisesti yritys on valmistautunut. Toisekseen siitä, että tätä riskiä voi jakaa oikeanlaisella vakuutusratkaisulla.

Siksi halusinkin tässä kirjoituksessa auttaa kaltaisiasi yrittäjiä tunnistamaan suurimpia tietosuojariskejä ja suojaamaan yritystäsi yllättäviltä kuluilta myös EU:n tietosuoja-asetuksen jälkeisenä aikana.

Psst! Jos olet kiinnostunut GDPR:n vaikutuksista verkkokauppaasi, katso kesäkuinen webinaari-tallenteemme ilmaiseksi täältä.


Vahinko voi sattua myös huolellisesti valmistautuneelle yritykselle

Riippumatta siitä, kuinka monta tuntia ja/tai euroa olet investoinut henkilötietojen käsittelyyn liittyvien toimintatapojen, ohjeistuksien ja järjestelmien kehittämiseen, on olemassa vaara, että yrityksesi tarkoin varjelemat henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin.

Henkilötietojen suojaus voi pettää kahdella tavalla:

  1. Huolimattomuuden seurauksena. Esimerkiksi jos työntekijäsi heittää epähuomiossa henkilötietoja sisältäviä papereita tavalliseen roskikseen tietosuojasäiliön sijaan.
  2. Tietomurron seurauksena. Esimerkiksi jos tietoturvasi pettää ja haittaohjelma leviää henkilötietokantaasi.

Näissä tilanteissa on ensisijaisen tärkeää, että vahingot saadaan kuriin ajoissa, ja että yrittäjä itse voi keskittyä olennaiseen.


Mitä konkreettista hyötyä GDPR-vakuutuksesta sitten on?

Kun yrityksessä havaitaan henkilötietojen turvaloukkaus, tilanne etenee seuraavasti:

 

1. Tietoturvaloukkauksen syiden ja seurausten selvittäminen

Välittömästi tietoturvaloukkauksen havaittuaan, rekisterinpitäjän on selvitettävä mitä on tapahtunut, miksi ja mitä seurauksia tietoturvaloukkauksella voi olla. Riippumatta siitä todetaanko yritystä myöhemmin korvausvelvolliseksi, tästä vaiheesta koituu usein runsaasti ylimääräisiä kustannuksia.

Vakuutettu yritys puolestaan saa apua selvityksen tekemiseen. Sen sijaan, että yrittäjä joutuisi yksin selvittämään tietoturvaloukkauksen laajuutta, tuemme yrittäjää osallistumalla selvitystöihin. Näin yrittäjä voi keskittyä yritystoiminnan normaalin toiminnan ylläpitoon sillä aikaa kun asiantuntijamme perehtyvät tilanteeseen ja auttavat arvioimaan tietoturvaloukkauksen syitä ja seurauksia.

 

2. Ilmoitus viranomaisille ja rekisteröidyille

Kun tietoturvaloukkauksen laajuus on tiedossa, täytyy yrityksen tehdä nopeasti ilmoitus sekä viranomaisille että rekisteröidyille.

Ilman vakuutusta, yrittäjä joutuisi jälleen kerran irtautumaan varsinaisesta työstään ja käyttämään aikaansa tähän työn kannalta epäolennaiseen velvollisuuteen. Vakuutettua yritystä sen sijaan tuemme kattamalla ilmoitusvelvollisuudesta aiheutuneita kustannuksia.

 

3. Vahingonkorvausvaatimus

Vahingonkorvausvaatimuksen saatuaan yrityksen tulee alkaa selvittää vahingonkorvausvelvollisuuttaan sekä vahingon suuruutta. Parhaassa tapauksessa vahingon laajuudesta päästään tässä vaiheessa yhteisymmärrykseen rekisteröityjen kanssa, jolloin rekisterinpitäjä välttyy kalliilta oikeudenkäyti- ja asianajokuluilta.

 

4. Mahdollinen oikeudenkäynti

Pahimmassa tapauksessa rekisteröidyt henkilöt, joiden henkilötietosuojaa yritys rikkoi voivat haastaa yrityksen oikeuteen. Vakuutus auttaa korvaamaan kalliita oikeudenkäynti- ja asianajokuluja varmistaen yritystoiminnan jatkuvuuden myös oikeudenkäynnin jälkeen.

 

5. Oikeuden määräämien korvausten hyvittäminen

Jos oikeus määrää yrityksen vastuuseen rekisteröidyille henkilöille aiheutuneista vahingoista, saattaa sen tulevaisuus pahimmassa tapauksessa joutua vaakalaudalle. Vakuutus auttaa myös näiden kustannusten korvaamisessa.


Näin vakuutus saattaa pelastaa liiketoimintasi

Kerrataanpa vielä: ilman vakuutusta yrityksesi on yksin vastuussa korvausvastuun selvittämisestä, vahingon ilmoittamisesta asianosaisille, mahdollisista oikeudenkäyntikuluista sekä oikeuden mahdollisesti määräämistä korvauksista asianosaisille.

Lisäksi on tärkeää tiedostaa, että ennakkotapauksia ei vielä ole, joten korvauksien laajuutta on lähes mahdotonta arvioida. Siksi suosittelemme kaikille asiakkaillemme vakuutusratkaisua, joka turvaa yritystäsi henkilötietoihin liittyviltä riskeiltä.

Tutustu GDPR-vakuutukseen

TILAA BLOGI SÄHKÖPOSTIISI

Tilaa blogi

VIIMEISIMMÄT KIRJOITUKSET