Tunteiden johtaminen on tulevaisuuden huippuyritysten salainen ase

Minulta kysytään usein, että miksi tunteista pitää puhua myös työelämässä ja emmekö me voisi vain ohittaa ne ja keskittyä tekemiseen? Ja voiko jotain niin vaikeaa kuin tunteet muka johtaa? Vastaukseni on, että kyllä, meidän pitää oppia puhumaan tunteista myös töissä ja kyllä, tunteita voi todellakin oppia johtamaan.

Ensinnäkään tunteissa ei ole OFF-nappia. Jos tunteet eivät kuulu työpaikoille, ei kukaan voi tulla töihin. Kysymys siis kuuluu, että annetaanko tunteiden vain velloa omapäisesti vai osataanko niitä aktiivisesti johtaa? Esimerkiksi osataanko teillä tietoisesti lisätä ihmisten innostusta? Osataanko teillä purkaa pelkoa? Osataanko teillä vähentää epävarmuutta?

Johdatko tunteitasi vai johtavatko ne sinua?

Jos emme osaa johtaa tunteita, tunteet johtavat meitä, ja jos tunne on negatiivinen, sillä on useita haitallisia vaikutuksia niin yksilöön kuin yritykseenkin. Jos tunne on vaikkapa stressi tai pelko epäonnistumisesta, lukee kehomme tilanteen hyökkäystilanteeksi ja viisaana päättää kapeuttaa ajatteluamme keskittyäkseen vain uhkaan. Näin laaja-alainen ajattelu ja kognitiiviset kyvyt kärsivät, jolloin ratkaisujen löytäminen vaikeutuu entisestään. Ihminen ajautuu yhä syvemmälle pahaan oloon, mikä alkaa vaikuttaa ei ainoastaan työsuoritukseen, vaan vahvasti myös yksilön ja ympäristön hyvinvointiin.

Stressitila on tarkoitettu alun perin vain nopeaan toimintaan, kuten auton alta poishyppäämiseen, ja sen pitäisi olla ohimenevä reaktio, jonka jälkeen taas rauhoitutaan. Nyt ihmiset ovat kuitenkin usein jatkuvassa stressitilassa ja sykkeet korkealla - jatkuvasti valmiudessa taistelemaan tai pakenemaan.

Tällä on laajasti todennetut negatiiviset vaikutuksen yksilöiden terveyteen. Unihäiriöistä puhutaan epidemiana ja stressiperäiset vatsa- ja selkäongelmat lisääntyvät. Kun näihin lisätään mukaan työikäisten burnoutit, on käsissämme valtava yhteiskunnallinen ongelma.

Tulevaisuus on toinen tärkeä syy miksi tunnetaidot tulevat olemaan välttämättömimpiä taitoja meille kaikille. Siellä tekoäly, robotiikka ja automaatio tulevat auttamaan meitä vielä enemmän faktojen ja loogisten asioiden käsittelyssä - mikä luo meille ihmisille paineita ja mahdollisuuksia keskittyä sellaiseen, mitä on vielä vaikea opettaa koneille.

Tällaisia asioita ovat esimerkiksi tunneäly, hiljaisten signaalien lukeminen tai sosiaalisen kohtaamisen sääntöjen ymmärtäminen. Jos katsomme World Economic Forumin jokavuotista listaa tulevaisuuden tärkeimmistä työelämätaidoista, korostuvat niissä nimenomaan sellaiset toiminnot kuin luovuus, tunneäly ja innovointi. Nämä taidot vaativat tiedon pänttäämisen sijasta harjaantumista nimenomaan ajattelussa ja asenteessa.

Meidän pitää kuunnella itseämme

Kaikki edellä mainitun kaltaiset ongelmat olisivat kuitenkin ratkaistavissa - opettelemalla ymmärtämään ja johtamaan tunteita.

Usein olisi houkuttelevaa syyttää omasta olosta muita. Tunteisiin tutustuminen pitää kuitenkin aina aloittaa kääntämällä katse hellästi mutta varmasti itseen. Tunteet kertovat ennen kaikkea niiden kokijasta, ja lopulta vain ja ainoastaan kukin ihminen itse tietää, mikä on hänelle hyväksi ja miten paljon hän esimerkiksi jaksaa. Tulevaisuudessa oma vastuu ja itsenäisyys kasvavat entisestään, jolloin myös oman koneiston optimaalisena pitäminen on tärkeä taito meille kaikille.

Tunteiden johtaminen on yksinkertaista mutta vaikeaa. Vastaukset löytyvät tutustumalla paremmin ja rehellisesti omaan systeemiin: omaan ajatteluun, tunteisiin ja toimintaan. Tämä ei ole usein helppoa, ja se vaatii paljon enemmän rohkeutta ja voimaa kuin pelkkien faktojen pyörittely.

Oleellista on alkaa tunnistaa tarkemmin, mitä tunteita kussakin tilanteessa herää. Esimerkiksi: Tämä tuntui helpolta ja innostavalta, tästä olin aidosti kiinnostunut ja utelias. Tämä asia tuntui alusta asti raskaalta ja tylsältä.

Vaikka kirjaamalla näitä huomiota vihkoon, tekee yksilö ison askeleen oman hyvinvoinnin eteen. Niiden perusteella voi tehdä pieniä tuunauksia tekemiseensä. Sanotaan vaikka, että jos huomaa hallinnan tunteen kärsivän jatkuvista keskeytyksistä, voi päättää, että laittaa meilin kiinni ja puhelimen hiljaiseksi tunniksi, jotta voi keskittyä 100-prosenttisesti tärkeän tehtävän loppuunviemiseen. Tuskin kenenkään maailma kaatuu siihen, jos vastauksessa kestää tunti.

Hyvä tunneilmasto tekee hyvän työpaikan

Myös yritysten on aika herätä tunneilmaston tärkeyteen, koska se vaikuttaa kaikkeen tekemiseen. Työpaikan tunneilmapiiri ei vaikuta ainoastaan työntekijöiden viihtyvyyteen, vaan se näkyy ja tuntuu myös asiakkaille. Vuosikausia on tiedetty, että tuotteet ja monet palvelut ovat nopeasti kopioitavissa ja todellinen kilpailuetu luodaan usein vaikeasti kopioitavalla tunnepuolella.

Miten selittää järjellä, miksi asiakas vain jostain syystä kokee, että tämän yrityksen kanssa on helpompi työskennellä ja siksi valitsee heidät kerta toisensa jälkeen yhteistyökumppaniksi?

Työpaikan tunneilmapiiri vaikuttaa vahvasti esimerkiksi yrityksen kykyyn innovoida ja huomata ongelmat ajoissa. Jos yrityksen tunneilmapiirissä on vallalla esimerkiksi pelko, voi se helposti johtaa epäonnistumisten salailuun, tiedon kaunisteluun ja oman selustan turvaamiseen. Tällaisesta pelon ilmapiiristä viimeaikaisin esimerkki on ollut Nokian matkapuhelinyksikkö, jossa salailu ja totuuden pimittäminen johtivat hurjiin strategisiin virheisiin.

Uskon, että tulevaisuudessa yritysten tunneilmapiiri on iso tekijä parhaimpien talenttien miettiessä, minne menevät töihin. Psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä ihmiset kokevat voivansa sanoa hullut ideansa ääneen, ja näin yritys pääsee kehittymään. Siellä myös uskalletaan puhua vaikeista asioista, jolloin nämä yritykset kuulevat ongelmista ajoissa - ennen kuin ne eskaloituvat isoiksi ongelmiksi.

Mielestäni tunteiden ymmärtäminen ja johtamisen opettelu on huikea mahdollisuus niin kaikille yksilöille kuin yrityksillekin.  Saamme mahtavan uuden kilpailuedun, kun ihmiset, jotka osaavat jo lukea faktoja, oppivat nyt myös lukemaan tunteiden kieltä, ja toimimaan sitä kautta vielä viisaammin ja tunneälykkäämmin.

Haluatko kehittää yritystäsi ja olla valmis kohtaamaan myös tulevaisuuden työelämän haasteet? Lue työelämäosajien näkemyksiä trendikatsauksesta.

 Tilaa Tulvaisuuden työ -trendikatsaus

TILAA BLOGI SÄHKÖPOSTIISI

Tilaa blogi

VIIMEISIMMÄT KIRJOITUKSET