Yrityksen 6 tärkeintä vakuutusta

Toimintaansa aloitteleva yrittäjä saa paljon neuvoja ja ohjeita, joista monet koskevat tarvittavia vakuutuksia. Aluksi pakollisten ja vapaaehtoisten vakuutusten viidakkoon voi helposti eksyä, mutta toiminnan vakiintuessa ymmärrys yleensä kasvaa.

Jos vakuutusasiat kuitenkin yhä tuntuvat epäselviltä ja kaipaat lisää ohjeistusta niiden seassa samoamiseen, olemme koonneet avuksi tietopaketin yritysten tärkeimmistä vakuutuksista. Näin olet suojassa, vaikka loukkaisit itsesi, kilpailijasi haastaisi sinut oikeuteen tai työntekijäsi tekisi kalliin virheen.

Alle keräsin puolestaan ne vakuutukset, joita kannattaa tasaisin väliajoin harkita, jos ne eivät vielä ole kunnossa.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus on yksi yrityksen tärkeimmistä vakuutuksista, sillä voit joutua riitatilanteisiin, vaikka oma toimintasi olisikin ollut moitteetonta.  Siksi suosittelemme oikeusturvavakuutuksen ottamista ennen kuin allekirjoitat yrityksen nimissä ensimmäistäkään sopimusta. Oikeusturvavakuutus suojaa yritystäsi oikeudenkäyntikuluilta, ja korvaa tarvittaessa myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Lisäksi se mahdollistaa lakimiehen apuun turvautumisen kaikissa yllättävissä riita- ja rikosasioissa.

Oikeusturvavakuutus on ennen kaikkea yllättäviin riitatilanteisiin sopiva turva. Se kattaa myös vahingon määrää tai korvausvelvollisuutta koskevan oikeudenkäynnin kustannukset.

 

Terveysvakuutus

Yksi kasvun merkittävimmistä käännekohdista on ensimmäisen työntekijän palkkaaminen. Tällöin myös lakisääteisten henkilövakuutusten hankinta tulee ajankohtaiseksi.

Henkilöstöön liittyvät riskit ovat kasvun alkumetreillä suurimmillaan. Pakolliset henkilövakuutukset eivät korvaa työntekijän sairastumista tai vapaa-ajalla sattunutta loukkaantumista. Näistä kumpi tahansa saattaa pahimmillaan johtaa pitkään poissaoloon, josta jokainen päivä maksaa työnantajalle keskimäärin 300 euroa. Siksi jo ensimmäistä työntekijää palkatessasi kannattaa harkita vapaaehtoisen terveysvakuutuksen ottamista.

Työntekijöiden vakuutusten avulla vähennät sairauspoissaoloja ja panostat henkilöstösi työhyvinvointiin. Vapaaehtoinen terveysvakuutus toimii erinomaisena keinona sitouttaa työntekijöitä ja viestiä heille, että yrityksessäsi välitetään heidän hyvinvoinnistaan. Vapaaehtoiset henkilövakuutukset auttavat myös rekrytoinnissa ja luovat omalta osaltaan positiivista  työnantajamielikuvaa.

On hyvä muistaa, että yhdenkin työntekijän sairastuminen tai loukkaantuminen voi pahimmillaan vaarantaa koko yrityksen toiminnan. Tämä riski on huomattava esimerkiksi muutaman hengen yrityksissä, jotka eivät yhden henkilön sairastuttua pysty toteuttamaan sovittua toimeksiantoa ja joutuvat tämän takia maksamaan sopimussakkoa.

Pakollisten henkilövakuutusten oheen suosittelemmekin työntekijöiden vapaaehtoista henkilövakuuttamista. Työntekijöiden vapaaehtoisia henkilövakuutuksia ovat mm. työtapaturmavakuutusta täydentävä terveysvakuutus, matkavakuutus työmatkoille ja vapaa-ajan tapaturmavakuutukset.

Muistathan työntekijöiden lisäksi vakuuttaa myös itsesi! Lakisääteinen työtapaturmavakuutus korvaa ainoastaan yrityksen työntekijöille sattuneet vahingot, joten yrittäjän kannattaa ottaa tapaturmavakuutus jo yrityksen perustamisvaiheessa. Yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa työtapaturmien ja ammattitautien lisäksi myös vapaa-aikana sattuvia tapaturmia.

 

Toiminnan vastuuvakuutus

Suosittelemme toiminnan vastuuvakuutusta kaikille yrityksille toimialasta riippumatta – velvoitti laki siihen sitten tai ei. Toiminnan vastuuvakuutus kattaa yrityksesi toiminnallaan aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot. Parhaimmillaan se toimii jopa myyntivalttina uusasiakashankinnassa.

Toiminnan vastuuvakuuttaminen on suuressa roolissa myös silloin, kun olet myymässä yritystäsi – tai edes harkitset sen myymistä hamassa tulevaisuudessa. Ostajalle nimittäin on tärkeää, että hän ei joudu taloudelliseen vastuuseen yrityksesi aiemmin tekemistä virheistä.

Vastuuvakuutuksen merkitys on syytä muistaa myös silloin, kun harkitset liiketoimintaasi laajentamista uusille toimialoille. Tämä on tyypillistä etenkin pienyrityksille, jotka tekevät saman Y-tunnuksen alla monenlaista työtä. On esimerkiksi täysin tavallista, että automekaanikko laajentaa toimintaansa varaosien tai jopa autojen myyntiin. Toiminnan vastuuvakuutus on toimialakohtainen, joten jos laajennat toimintaasi uusilla palveluilla, on sinun syytä päivittää myös vastuuvakuutustasi. Vain näin vakuutus voi korvata mahdolliset vahingot.

 

IPR-vakuutus

Yksi kasvun suurimmista solmukohdista liittyy yrityksen kehittämiin innovaatioihin ja immateriaalioikeuksiin. Jos yrityksesi tulevaisuus on uuden keksinnön, tavaramerkin tai patentin varassa, kannattaa sitä suojata asiaankuuluvalla vakuutuksella.

Tietotyössä aineetonta omaisuutta kannattaa vaalia IPR-vakuutuksella, joka suojaa yritystäsi ja kattaa oikeudenkäyntikulut mahdollisissa riitatilanteissa.

IPR-vakuutuksella varmistetaan, että yrityksesi voi hyödyntää immateriaalioikeuksia omassa toiminnassaan. Se tuo turvaa myös siinä tapauksessa, että loukkaat epähuomiossa kilpailijan immateriaalioikeuksia.

IPR-vakuutus on olennainen osa yrityksen vakuutusratkaisua, sillä immateriaalioikeudet ovat usein yritysten tärkeintä omaisuutta.

 

Tietoturvavakuutus

Vaikka työskentelisit toistaiseksi kotikoneelta käsin, kannattaa jo varhaisessa vaiheessa hoitaa yrityksen tietoturva-asiat kuntoon – etenkin jos sinulla on verkkokauppa, tai jos osa liiketoiminnastasi tapahtuu verkossa.

IBM:n kanssa yhteistyössä kehittämämme tietoturvavakuutus tuo taloudellista turvaa, jos tietoturvasi pettää.

Tietoturvavakuutus korvaa tietomurron aiheuttamia tietojen, ohjelmien ja verkkojen palautuskustannuksia sekä liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttamia taloudellisia vahinkoja. Lisäksi se vastaa osaltaan myös EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) asettamiin uusiin vaatimuksiin. GDPR:n myötä asiakas- ja henkilötietojen suojaaminen tietomurroilta on noussut entistä tärkeämpään rooliin.

 

Keskeytysvakuutus

Keskeytysvakuutus auttaa kattamaan kiinteät kustannukset, jos liiketoimintasi keskeytyy omaisuusvahingon seurauksena.

Laajamittaisia omaisuusvahinkoja aiheuttavat muun muassa vesivahingot ja tulipalot liiketiloissa tai varastoissa. Kiinteiden kulujen lisäksi keskeytysvakuutus kattaa myynnin menetyksestä aiheutuvia kustannuksia ja auttaa sinua kattamaan vaihtoehtoisten liiketilojen kulut sillä aikaa, kun vahinkoja korjataan.

Aika harvan yrityksen taloudellinen tilanne on niin vahva, että se selviäisi ongelmitta siitä, että toimitilat lainehtivat tai katoavat savuna ilmaan. Keskeytysvakuutus varmistaa, että voit jatkaa liiketoimintaasi omaisuusvahingoista huolimatta.

 

Jos oman yrityksesi vakuutukset vielä mietityttävät, voit lukea niistä lisää Kasvavan yrityksen vakuutusoppaasta tai pyytää meiltä apua yrityksesi vakuuttamiseen.

 

Lataa Kasvavan yrityksen vakuutusopas

TILAA BLOGI SÄHKÖPOSTIISI

Tilaa blogi

VIIMEISIMMÄT KIRJOITUKSET